Polityka Prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez www.skladnikiszczescia.pl informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

1. Informacje ogólne

1. Niniejsza polityka dotyczy bloga funkcjonującego pod adresem www.skladnikiszczescia.pl
2. Operatorem bloga oraz Administratorem danych osobowych jest Ewa Bonder, ewa@skladnikiszczescia.pl
3. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie na Blogu.
4. Blog wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
o Wysyłka newslettera
o Prowadzenie systemu komentarzy
o Uczestnictwo w konkursach
o Sprzedaż produktów
5. Blog realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
2. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
3. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

Blog jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerze nazwa.pl

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup upoważnionych pracowników i współpracowników, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony.
2. Twoje dane osobowe przetwarzane będzie przez Administratora nie dłużej niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
o dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
o ich sprostowania,
o usunięcia,
o ograniczenia przetwarzania,
o oraz przenoszenia danych.
4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Bloga.
7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłam ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

1. Blog zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
2. Blog może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
3. Blog, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego służy.

6. Logi Administratora

1. Informacje o zachowaniu użytkowników na Blogu mogą podlegać logowaniu.
Dane te są wykorzystywane w celu administrowania Blogiem.

7. Istotne techniki marketingowe

1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google
Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do
operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje.
Usługa bazuje na wykorzystaniu z plików cookies (ciasteczek) w urządzeniu
końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika
gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i
edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia:
https://www.google.com/ads/preferences/
2. Operator korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis
Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim
zarejestrowana korzysta z Bloga. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec
których sam jest administratorem. Operator nie przekazuje od siebie żadnych
dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na
wykorzystaniu plików cookies (ciasteczek) w urządzeniu końcowym
użytkownika.

8. Informacja o plikach cookies

1. Blog korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Bloga i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Bloga. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Bloga pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Bloga.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
o utrzymanie sesji użytkownika Bloga (po zalogowaniu), dzięki której
użytkownik nie musi na każdej podstronie Bloga ponownie wpisywać loginu i hasła;

o realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki
marketingowe";

5. W ramach Bloga stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
„sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies
„sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony
internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika
przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich
usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka
internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies
w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Bloga mogą dokonać
zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia
usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików
cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub
dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Bloga.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Bloga
wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Bloga
podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w
USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z
siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegam, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie Bloga. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
o Edge
o Internet Explorer
o Chrome
o Safari
o Firefox
o Opera
Urządzenia mobilne:

o Android
o Safari (iOS)
o Windows Phone

Niniejsza oświadczenie dotyczące polityki prywatności zostało przygotowane w oparciu o dokument bezpłatnie wygenerowany przez https://linuxpl.com